Picture3

Utveckling av Näsby Slottspark

I omgivningarna runt byggnadsminnet Näsby Slott i Täby har Niam tillsammans med Täby Kommun utvecklat en ny stadsdel; Näsby Slottspark. Läget intill havet, slottet och med Roslagsbanan precis utanför slottsgrindarna är unikt. Bostäderna anpassar sig finns mot befintlig bebyggelse och Slottsmiljön.

I samband med att detaljplanen vann laga kraft renoverades slottet och en ny restaurang öppnade upp för allmänheten. Målet har varit att göra om Näsby Slottspark till ett levande bostadsområde. 

Bostäderna i Norra Parken är ett småskaligt trädgårdsstadskvarter som är grupperade i två tydliga kvarter och består av bostadshus i tvåvåningsskala med vindsvåningar och parhus i två plan. I Södra Parken byggs seniorboenden i form av åtta fyravåningshus med en indragen takvåning som kronan på verket. Här ligger fokus på gemenskap, aktiviteter, service och omvårdnad utifrån önskemål och behov. Det röda teglet samspelar med den gamla Mässbyggnaden intill och blir en länk till tidigare epoker på platsen. Slottet - med sina ljusa putsade fasader - står därmed fortsatt fram som platsens hjärta, om än detaljer lånas till den nya bebyggelsen, som takfotens utformning, sockelvåningens sten och de kraftfullt utformade takvåningarna i plåt.

Den sista övre delen av Näsby Slottspark, Strandängarna, präglas av ängsmarker och närheten till utsikt över vattnet.

Näsby Slottspark vann Täbys Stadsbyggnadspris 2021.

Norra Parken Parhusen
Näsby Slottspark

Kontakta